Contact in Japan

Hightec

Hightec Systems

Shin Yokohama No.2 Center Bldg. 12F, 19-5,
Shin Yokohama3-Chome, Kohoku-ku
Yokohma-City, Kanagawa, 222-0033 Japan

Contact:

Mr Masashi Horimoto
Mobile: +81 80 8729 0210

Mr Kyoichiro Yokote
Mobile: +81 80 1336 2759

Web: www.hightec-sys.com

Logo Hakuto

Hakuto Co., Ltd.

1-13 Shinjuku, 1-Chome
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8910
Japan

Contact: Mr Takahiro Goto
         

Phone: +81 3 3225-8073
Fax: +81 3 3225-9009

Web: www.hakuto.co.jp

Email: benjamin.freyer@sentech.de